top of page

REGULAMIN ZAJĘĆ

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

PIES

Psy biorące udział w zajęciach muszą mieć aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

Podczas zajęć psy są na smyczach, chyba, że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.

Pies musi być w zwykłej obroży lub szelkach, zakazane jest użycie kolczatki, dławika, kantarka. 

Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada opiekun psa. 

CZŁOWIEK

Odwołanie zajęć jest możliwe do 24h przed umówionym spotkaniem.

 

Odwołanie zajęć później niż 24h przed spotkaniem wiąże się z obowiązkiem pokrycia kosztów zajęć w całości.

W przypadku osób posiadających karnet noseworku, odwołanie później niż 24h przed zajęciami skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu.

 

bottom of page