top of page

Zasady współpracy / Terms of service

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Participation in classes/behavioural consultation is tantamount to acceptance of the regulations.

PL

 1. Odwołanie spotkania na 24h lub mniej przed umówionym terminem zobowiązuje do zapłaty 50% za usługę przed umówieniem nowego terminu. W przypadku odwołania zajęć noseworku z karnetu, zajęcia przepadają.

 2. Opiekun zobowiązuje się do dostarczenia wypełnionej ankiety i materiałów filmowych najpóźniej 48h przed umówionym spotkaniem.

 3. Opiekun psa zaświadcza, że jego pies ma aktualne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym i wściekliźnie. 

 4. Opiekun psa zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez psa. 

 5. Opiekun psa zobowiązuje się do opłaty usługi natychmiast po jej wykonaniu. 

 6. Za wykonaną usługę wystawiam fakturę lub paragon.

ENG

 1. Cancellation an appointment 24h or less before scheduled date obliges you to pay 50% of the service before arranging a new date. In case of nosework carnet: cancelling 24h or less before scheduled class equals losing your entrance.

 2. The dog's owner undertakes to deliver the filled out behavioral questionnaire as well as film materials no later than 48h before scheduled meeting.

 3. The dog’s owner certifies that his dog has up-to-date vaccinations against infectious diseases and rabies. 

 4. The dog’s owner is obliged to cover any costs of repairing damage caused by the dog. 

 5. The dog’s owner is obliged to pay for my service immediately after it is done. 

 6. I issue an invoice or receipt for my service. 

bottom of page